กรมสรรพากร หน่วยงานสำคัญอันดับต้นๆ นำพารายได้เข้าสู่ประเทศ

เข้าใจว่าทุกท่านก็คงที่จะเคยได้ยิน และคุ้นเคยกับคำว่า กรมสรรพากร เป็นแน่แท้เลยทีเดียวจริงไหม พอดีเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเกี่ยวกับภารกิจด้านการจัดเก็บภาษี อีกทั้งยังมีการนำเสนอแนะการใช้นโยบายทางด้านภาษีอากรรายได้ ภาษีตามเป้าหมายอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมที่สุด โดยเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแล้วเกิดความสมัครใจในการเสียภาษี โดยหน่วยงานดังกล่าวนี้นั้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ พร้อมกันนั้นยังมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

กรมสรรพากร ( The Revenue Department ) สล็อตเว็บตรง เป็นส่วนงานระดับกรมในสังกัดโดยตรงจากกระทรวงการคลังที่มีการก่อตั้งในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ 2433 ด้วยหน้าที่ และขอบเขตอำนาจของ กรมสรรพากร นั้นจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้ และฐานการบริโภคภายในประเทศตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการนำรายได้เข้าสู่รัฐบาล เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยจะแบ่งแยกการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ โดยนอกจากนี้แล้วยังมีการพิจารณาการปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบในการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออมการลงทุน ตลอดจนการแข่งขันในการผลิต และส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมเพื่อเป็นการกระจายรายได้ส่งเสริมความสมัครใจในการเสียภาษีของทุกคน อีกทั้งยังทำการตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเสียภาษีที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน โดยเป็นการสนับสนุนทางด้านการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันนี้ กรมสรรพากร นั้นได้มีการพัฒนารูปแบบของศักยภาพการเสียภาษีให้มีความทันสมัยเข้าสู่โลกยุคใหม่ และเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีไม่ต้องเดินทางไกลใช้บริการได้ผ่านโลกโซเชียลได้เลยทันทีอีกด้วย นี่คือหนึ่งในการพัฒนาที่ดีพร้อมแล้วเป็นองค์กรตัวอย่างที่สามารถนำพาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งนั่นเอง

กรมสรรพากร อำนวยช่องทางสะดวก ยื่นเสียภาษีออนไลน์

อธิบายว่า กรมสรรพากร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการเปิดให้บุคคลทั่วไป หรือผู้ประกอบการได้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลที่ใช้สำหรับการแจ้งเสียภาษีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถที่จะทำขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างง่ายๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามที พร้อมกันนั้นยังมีการนำเสนอแนะเป็นคู่มือการใช้งาน และมีวิดีโอนำเสนอทำให้คุณนั้นสามารถเข้าถึงขั้นตอนที่หลายคนนั้นเคยคาดว่า สามารถทำได้อย่างยากเย็นในทุกๆ ปีแต่ในตอนนี้ความทันสมัยได้มาตอบโจทย์ประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดี กับเทคโนโลยีที่นำมาใช้งานได้อย่างลงตัว จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ทันสมัยได้ใจคนไทยทุกคนกันเลยทีเดียว

วิธียื่นเสียภาษีออนไลน์ สำหรับมนุษย์เงินเดือนทำตามได้อย่างง่ายๆ กับ กรมสรรพากร

ในตอนนี้ กรมสรรพากร ไม่มีการเปิดขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ ให้ทุกคนได้เสียภาษีผ่านเว็บไซต์สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ทางเดียว ซึ่งแน่นอนว่ามือใหม่ก็สามารถทำตามได้อย่างไม่ยากเย็น และนับว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทันสมัยตอบโจทย์รวดเร็วทันใจ ทำให้ทุกคนนั้นไม่จำเป็นที่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ สรรพากร วุ่นวาย อีกทั้งยังตอบโจทย์ทางด้าน Social distancing ในยุค covid-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าสามารถยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบ e filling งานทางด้านเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร กันได้แล้วในตอนนี้ได้ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยสำหรับขั้นตอนของผู้ที่มีรายได้ทางเดียวหรือทางลูกจ้างบริษัทที่ทำงานนั่นคือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 ที่ครอบคลุมถึงเงินเดือน โบนัสค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โดยไม่มีเงินได้ประเภทอื่นๆ เข้ามาภายในปีภาษีเดียวกันโดยมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากประเภทที่ 1 นั้น จะต้องทำการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ประเภทที่ 1 โดยจะต้องยื่นแสดง ภงด. 91 เมื่อมีเงินได้ต่อเดือนเกิน 10,000 บาท หรือมากกว่า 120,000 บาทต่อปี ส่วนจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่นั้น จะต้องมีการประเมินขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของแต่ละบุคคล โดยจะมีวิธีการคำนวณอย่างไม่ยากเย็น ดังต่อไปนี้

วิธีการคำนวณเงินได้สุทธิเบื้องต้น เงินได้ (ตลอดปีภาษี ) - ค่าใช้จ่าย- ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

โดยสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรกนั้น จะต้องทำการลงทะเบียนก่อน โดยให้ทุกคนนั้นเลือกรายการทางด้านการลงทะเบียน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของตัวคุณเองเริ่มตั้งแต่เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขบัตรประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน ที่อยู่ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นสร้างรหัสผ่าน 8 หลักเพื่อนำไปไว้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยเมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหมายเลขผู้ใช้ หรือ User ตลอดจนรหัสผ่าน Password บนหน้าจอเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานนั่นเอง

รวมขั้นตอนการยื่นแบบ ภงด. 90/91 ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้แก่

ในกรณีที่ไม่มีภาษีต้องชำระ โปรแกรมจะทำการแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบ โดยกรมสรรพากรนั้นจะทำการส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่คุณได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้

ในกรณีที่มีภาษีต้องชำระ ให้ทุกคนทำการเลือกวิธีการชำระภาษีผ่าน e-payment และระบุธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารนั้นๆ

แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพจาก กรมสรรพากร

โดยในตอนนี้นั้น กรมสรรพากร ประกาศอย่างเป็นทางการแจ้งเตือนภัยทางด้านวิชาชีพที่มีการหลอกให้กด Link ปลอมย้ำทางด้าน สรรพากร นั้นไม่มีนโยบายให้ทำธุรกรรมเสียภาษีออนไลน์ในทุกกรณี โดยในตอนนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ สรรพากร ทำการโทรศัพท์ และหลอกผู้เสียภาษีในกรณีต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งในตอนนี้นั้นมีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ที่ทำการล่อลวงในหลากหลายคิดเช่นว่า แอบอ้างว่าจะมีการคืนภาษีให้อ้างว่าเป็นหนี้ภาษีอากรค้าง สรรพากร ซึ่ง มีกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวนั้นจะมีการ ส่งลิงค์ปลอมให้ทาง Application LINE หรือมีการแอบอ้างให้แจ้งรหัส otp 6 หลักโดยจะอ้างว่าจะให้ดำเนินการตามเงื่อนไขจึงขอเตือนภัยให้กับประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนว่า สรรพากร ไม่มีนโยบายใช้ Application LINE ในการติดต่อให้ประชาชนทำธุรกรรมเสียภาษีในทุกๆ กรณี อีกทั้งการแจ้งคืนเงินภาษี หรือการตรวจสอบภาษีอากรค้าง และกรณีอื่นๆ จึงขอให้ทุกคนนั้นอย่าเชื่อถือเป็นอันขาด เพราะอาจจะทำให้คุณนั้นได้รับความเดือดร้อน และสูญเสียทรัพย์สินก็เป็นได้ โดยในตอนนี้ถ้าจะทำการยื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นเว็บไซต์ www.rd.go.th เพียงเท่านั้น จึงจะสามารถเชื่อมั่นได้ว่านี่คือการเสียภาษีที่ถูกต้อง และมั่นใจได้กับความปลอดภัยการตั้งข้อมูลกับ กรมสรรพากร เท่านั้น

บทสรุป กรมสรรพากร สร้างเศรษฐกิจไทย สร้างความมั่นคงตลอดไปเพื่อคุณ

สำหรับการดำเนินงานของ กรมสรรพากร นั้นก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการก้าวเดินในเศรษฐกิจไทยในทุกทิศทางเป็นอย่างมาก โดยถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในวัยทำงาน และมีรายได้ในทุกๆ วันแล้วละก็ คุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าข่ายของการเสียภาษี และทำหน้าที่ของประชาชนชาวไทยได้อีกด้วย โดยทุกการใช้จ่ายเงินทุกบาทจะถูกนำไปพัฒนาชาติสร้างความมั่นคงให้กับรากฐานความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคน โดยนี่เป็นหน้าที่หลักของประชาชนชาวไทยทุกท่านอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพากร https://www.thaigov.go.th/