รู้ไว้ไม่พัง! 5 อันดับโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มะเร็งยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่าอีกด้วย การระคายเคืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนื่องจากผลกระทบภายในและภายนอกร่างกาย

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนจากสาเหตุเดียว เพราะทุกคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ก่อให้เกิดและก่อให้เกิดมะเร็ง

7 สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง


5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทย

1. โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งตับเป็นโรคอันดับหนึ่งของเขา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึงสามเท่า โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 70 ปี มะเร็งตับระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการ ก่อนได้รับการวินิจฉัยมักเป็นช่วงสิ้นสุดของโรคและไม่สามารถรักษาได้ทันเวลา ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิต มะเร็งตับเป็นสาเหตุหลัก การได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์ การสัมผัสสารอะฟลาทอกซิน ยาบางชนิด พันธุกรรม เป็นต้น

ผู้ชายที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดีส่วนใหญ่มีแนวโน้มมากกว่าผู้หญิงที่อายุเกิน 40 ปี และปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้เกิดจากการรับประทานอาหารไม่สุก ซึ่งรวมถึงปลาน้ำจืดดิบ ฉันเข้าใจ. การได้รับตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับ การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในครอบครัว ท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง การสูบบุหรี่ ฯลฯ

2. มะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นโรคที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองในชายไทย ปรากฎว่าสาเหตุหลักของโรคมะเร็งปอดคือการสูบบุหรี่ หรือสัมผัสกับควันบุหรี่ อาการเบื้องต้นมักรวมถึงการไอมีเสมหะหรือเป็นเลือด เจ็บหน้าอก หายใจมีเสียงหวีด และหายใจลำบาก สูญเสียความกระหาย ฯลฯ

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่เกิดได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในคนวัยทำงาน อาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นเรื่องปกติ ตัวอย่าง ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง น้ำหนักลด และโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

4. มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมพบได้บ่อยในผู้หญิงหลังอายุยังน้อย มะเร็งเต้านมเกิดจากความผิดปกติในเซลล์ของต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม มะเร็งเต้านมเกิดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม อายุ การมีประจำเดือนเร็ว และหมดประจำเดือนตอนปลาย

5. โรคมะเร็งงปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก พบในผู้หญิงและเป็นมะเร็งที่พบบ่อย พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งพบได้บ่อยในคนอายุ 30 ถึง 70 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในคู่นอน การติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

โรคมะเร็งตับมีสองประเภท:

มะเร็งตับเกิดจากการสัมผัสหรือเป็นพาหะของตับอักเสบบีและซี

มะเร็งตับเกิดจากการปรากฏตัวของปรสิตในตับและการรับประทานอาหารที่มีดินประสิวเป็นส่วนประกอบ เมื่อสะสมในปริมาณมากอาจกลายเป็นการติดเชื้อที่นำไปสู่มะเร็งตับได้ PGSLOT


สาเหตุของมะเร็งตับ

ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่มีอาการ แต่ถ้าเกินนั้นอาจมีอาการเช่น

การรักษาและป้องกันโรคมะเร็งตับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งตับเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของการติดเชื้อ การตรวจร่างกายเป็นประจำและการตรวจคัดกรองมะเร็งตับจะเพิ่มโอกาสการตรวจพบมะเร็งตับในระยะเริ่มแรกและรักษาให้หายขาด ง่ายขึ้น.

มะเร็งปากมดลูก | มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิงไทยพบได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี โดยมากมักมีอายุระหว่าง 35 ถึง 50 ปี


อาการของโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยการรู้วิธีป้องกันตัวเองและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ผู้หญิงป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วย