เทคโนโลยี AIคืออะไร?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากที่ติดตามเรื่องราวในด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และดิจิทัล เคยได้ยินผู้คนพูดถึง AI และปัญญาประดิษฐ์ในมุมที่ AI ช่วยเหลือผู้คน ฉันคิดว่ามี มันจะรวมมุมที่จะปรับใช้ AI เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือ AI จะทำงานแทนมนุษย์หรือไม่?

อันที่จริง ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นคุ้นเคยกับเราทุกคน คุณอาจใช้ AI ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น ระบบนำทาง คำแนะนำเกี่ยวกับภาพยนตร์และผลิตภัณฑ์ และระบบคำสั่งเสียง

บทความนี้สำรวจAI โดยละเอียด ประโยชน์และคุณสมบัติที่ช่วยให้AI นำพาธุรกิจของคุณไปให้ไกลยิ่งขึ้น


เทคโนโลยี AIคืออะไร

เทคโนโลยีAI หรือปัญญาประดิษฐ์มีคำจำกัดความมากมาย

Deloitte ให้คำจำกัดความ AI ดังนี้: และมนุษย์รับรู้ หรือ

AI เป็นศาสตร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานเหมือนมนุษย์

Alan Turing ผู้ก่อตั้ง AI กำหนดปัญญาประดิษฐ์ดังนี้:

การสร้างคอมพิวเตอร์อัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แห่งวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันคือการสร้างคอมพิวเตอร์ที่เขาตั้งโปรแกรมที่สามารถวางแผน ให้เหตุผล เรียนรู้ รับรู้ สร้างมุมมองของความรู้ และสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เทคโนโลยี AI ของเขาหมายความว่าเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือ เทคโนโลยีที่สร้างความสามารถของเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ ใช้อัลกอริธึมและเครื่องมือทางสถิติเพื่อสร้างซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อน เช่น ความจำ การเลือกปฏิบัติ และการใช้เหตุผล การตัดสินใจ การพยากรณ์ และการสื่อสารกับมนุษย์ ในบางกรณีพวกเขาถึงขั้นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง

สั้นๆ เข้าใจง่ายครับ เทคโนโลยีAIหรือปัญญาประดิษฐ์คือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทำงานเหมือนมนุษย์

ประเภทของเทคโนโลยี AIและตัวอย่างการใช้งานทางธุรกิจ

จากการศึกษาที่จัดทำโดยHarvard Business Review เมื่อพิจารณาเทคโนโลยีAI จากมุมมองของการนำAI มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ เทคโนโลยีAIหรือปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในสามด้านหลัก: เพิ่มขึ้น รับข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพนักงานในองค์กรของคุณ และหากแบ่งตามประเภทของAI ที่ใช้กับธุรกิจของคุณ ก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ สล็อตเว็บตรง

1.กระบวนการอัตโนมัติ

นี่คือประเภทของ AI ที่เห็นได้ทั่วไปในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีAI ในภาคธุรกิจโดยใช้ระบบอัตโนมัติและทำงานในรูปแบบดิจิทัลทั้งสองแบบ นอกจากนี้ เอกสารที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานส่วนหลังและกิจกรรมทางการเงินผ่านการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะหรือการประมวลผลเอกสารอัจฉริยะที่รวมเทคโนโลยี AI เข้ากับเทคโนโลยี OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) และกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ (RPA) ป้อนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม AI ที่ทำงานเหมือนมนุษย์ ประหยัดเวลาด้วยการอ่านข้อมูลจากหลายระบบและส่งคืนข้อมูลไปยังระบบองค์กรของคุณด้วยการเชื่อมต่อ API ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลลงอย่างมาก

ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีAIทางธุรกิจ:

2.องค์ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี AI

อัลกอริทึมสามารถใช้เพื่อค้นหารูปแบบในข้อมูลจำนวนมากและตีความได้

ตัวอย่างการใช้งานทางธุรกิจ:

3.การมีส่วนร่วมทางปัญญาเทคโนโลยี AI

นำไปใช้กับโครงการที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ หรือพนักงานในองค์กรของคุณที่ใช้แชทบอทหรือผู้ช่วยอัจฉริยะ

ตัวอย่างการใช้งานทางธุรกิจ:

ประโยชน์ทางธุรกิจของการนำเทคโนโลยี AIมาใช้ในธุรกิจของคุณ

เทคโนโลยี AIเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน การใช้ระบบ AI เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจในภาคส่วนใดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละปัญหาของธุรกิจ จากข้อมูลของ Accenture ประโยชน์ของเทคโนโลยี AI สรุปได้ดังนี้

เทคโนโลยี AIในปัจจุบันอยู่ไม่ไกลอีกต่อไป การนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาในชีวิตจะทำให้เราสบายใจขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา ในขณะเดียวกัน การใช้ระบบ AI ในการดำเนินธุรกิจจะง่ายขึ้นมาก การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณสามารถเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในระยะยาว